Hyvä tietää

Tilaukseen ja toimitukseen liittyviä ohjeita, jotka on hyvä tietää.

PYYDÄ TARJOUS!

Yleiset valmistautumisohjeet

YLÄPOHJAT

Vapaa yläpohja:

Ylä- ja välipohjissa eristemenekki lasketaan pinta-ala (m²) x tilattu eristevahvuus (cm). Yläpohjien lisäeristyksissä on huomioitava, että eri aikakausilla rakennetuissa taloissa ei ole aina huomioitu yläpohjan rakennetta puhalluseristeelle sopivaksi. On mahdollista, että rakenteista pääsee puhallustyön yhteydessä eristettä sekä eristepölyä. Tästä aiheutuvat järjestely- tai siivouskuluista vastaa työn tilaaja.

 • Varmista, että käynti eristettävään tilaan on esteetön ja turvallinen.
 • Reuna-alueella on tuuliohjaimet tai tuulensuoja on vähintään 10 cm korkeammalla kuin puhallettavan eristeen yläpinta.
 • IV-kanavat, palkkien taustat ja muut kohteet jotka on tarkoitus eristää levy- tai muulla eristeellä täytyy olla eristettyjä ennen puhallustyötä.
 • Savuhormien läpiviennit on paloeristetty hormivalmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Tarvittavat tarkastukset, katselmukset on suoritettu.
 • Höyryn- tai ilmansulku on tiiviisti rakenteessa ja läpiviennit tiivistetty.
 • Työkohteessa on tikkaat tai telineet.

Onteloyläpohjat, samat ohjeet kuin vapaassa yläpohjassa, lisäksi seuraavaa:

 • On huolehdittu siitä, että vesikatteen ja eristeen väliin jää riittävä tuuletusväli sekä
 • Rakenne on riittävän tiivis sekä taipumaton, ettei eriste pääse tunkeutumaan tuuletusväliin tai tuuletusväli pienene eristystyön yhteydessä.
 • Höyryn-/ ilmansulun läpiviennit on tiivistetty.
 • Höyryn-/ ilmansulun läpi puhallettaessa, sulun paikkaaminen kuuluu tilaajalle.
ALAPOHJAT

Alapohjat muutoin samalla laskumenetelmällä, mutta huomioiden ylivahvuus, joka lisää eristemenekkiä 35 %. Ylivahvuuden painaminen ylitäyttörakenteissa kuuluu työn tilaajalle. 

 • Asennettaessa eriste suoraan lattiakoolausten väliin, eristemenekki on n. 1,35 kertainen teoreettiseen menekkiin nähden.
 • Eristeen painaminen koolausten tasoon kuuluu tilaajalle.
SEINÄT

Seinäeristyksissä pinta-alat lasketaan seinän korkeus x pituus. Pinta-aloista vähennetään ovet, ikkunat sekä muut mahdolliset aukotukset. Vastuu sisäverhouksen soveltuvuudesta ruiskutettavan seinäeristeen kanssa kuuluu työ tilaajalle. Lämpötilan eristettävässä tilassa on oltava + puolella. (suositus yli +5°C). Lämmityskaudella sisätilan lämpötila on myös eristystyön jälkeen pidettävä yli +5°C. 

 • Eristettävien seinien vierustoilla vapaata työskentelytilaa oltava vähintään 1,5 m.
 • Seinien koolausvälisuositus K 600. Ristirunkorakenteet joissa sisäpuolinen vaakakoolaus asennetaan tavallisesti kaksivaiheisesti. Ensimmäisellä kerralla asennetaan pystyrunko-osuus ja toisella käyntikerralla vaakakoolauksen osuus.
 • Jos ikkunat on asennettu ennen eristystyötä, suojataan ikkunat esim. muovikalvolla. Muista myös ulkopuolinen suojaus, ettei sadevesi valu rakenteista eristetilaan.
 • Eristystyön jälkeen eristeen annetaan kuivua n. 1 vk ennen sisäverhouksen asennusta. Eriste on pintakuiva. On huomioitava kuitenkin vuodenaika ja sääolot sekä huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Huomioi myös, että betonivaluista vapautuu kosteutta huomattavasti, joka pidentää eristeen kuivumisaikaa sekä lisää tuuletuksen tarvetta.
 • Höyrynsulkumuovia käytettäessä on varmistettava, että eriste on n. 100 mm vahvuudelta kuiva.
 • Vältä rakenteiden välitöntä kolistelua.
 • Työkohteessa on oltava tikkaat tai telineet.

Eristys ulkopuolelta:

 • Huolehdittava, ettei eriste kastu asennuksen jälkeen.
 • Estetään sadeveden valuminen rakenteista eristeeseen.
 • Lämpötilan on oltava kohteessa lämpöasteiden puolella (suositus yli + 10°C.)
MUUTA HUOMIOITAVAA
 • Pinta-alan vähennyksenä otetaan huomioon eristeen läpi menevät rakenteet joiden ala on vähintään 1 m².
 • Lisäeristykset, vino-onteloiden täytöt, IV-kanavien eristykset sekä muut keotukset veloitetaan aina todellisen eristemenekin eli säkkimäärän mukaan.
 • Työn valmistuttua on tilaajan velvollisuus tarkastaa eristystyön laatu sekä ilmoitettava välittömästi mahdollisesta materiaali- ja työvirheestä.

Tilaukset

Tilaukset on tehtävä viimeistään 2 viikkoa ennen toivottua toimitusta. Tilaukset tehdään puhelimitse arkisin klo 8-16 numerosta 019 560 6600 tai sähköpostilla. Sähköpostilla tehty tilaus on aina varmennettava joko soittamalla tai sähköpostikuittauksella.

Toimitusehdot

 • Varmista asennusauton pääsy työkohteeseen.
 • Asennusautoissa on yleensä virtakaapelia 30 m ja puhallusletkua 40 m. Jos etäisyydet poikkeavat, on siitä mainittava toimituksesta sovittaessa.
 • Asennusautoina käytetään 2-akselisia jakelukuorma-autoja, joiden korkeus n. 3,8 m ja pituus n. 8 m. Asennuslaitteet tarvitsevat voimavirtaa (3 x 16 A/C), joten jos sitä ei kohteesta löydy, on se muistettava ilmoittaa tilauksen yhteydessä.